5069 Lipstick on your collar

Toen ik het bericht zag staan moest ik meteen denken aan dat liedje van Connie Francis ‘Lipstick on your collar’

Lipstick on you collar told a tale on you
Lipstick on you collar said you were untrue
Bet your bottom dollar you and I are through
‘Cause lipstick on you collar told a tale on you, boy
Zing hier meer >>>>>

Het bericht ging over het feit dat rode lippenstift dit najaar weer overal gezien zal worden. Niet dat hij echt weg was: al duizenden jaren maken mannen en vrouwen hun lippen rood.

De aantrekkingskracht is biologisch. Rode lippen wijzen op gezondheid en iemand met rode lippen is dus een goede keus om kinderen mee te krijgen. Daar komt bij dat de lippen roder worden bij seksuele opwinding, door betere doorbloeding. Dat signaal geven rode lippen dus ook. Ons brein trekt ons daarom naar mensen met rode lippen toe.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . het maakt mij helemaal niets uit welke kleur de lippenstift dit najaar heeft. Het bericht was voor mij alleen maar aanleiding om nog eens te luisteren naar Connie Francis, naar Lipstick on your collar

 

 

5068 Zeventiende eeuw wordt Gouden Eeuw genoemd

Na de straatnaambordjes en standbeelden van ONZE zeehelden moeten nu ook woorden wijken. Volgens het Amsterdam Museum dekt de term Gouden Eeuw niet de lading van de zeventiende eeuw. Hij zou eenzijdig zijn en routinematig worden gebruikt. De negatieve kanten van die eeuw, zoals armoede, oorlog en slavernij zouden teveel genegeerd worden. Daarom vervangt het museum de Gouden Eeuw door de term ‘zeventiende eeuw’.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . Ik begrijp trouwens niet waarom al die ‘nieuwlichters’ in ONS verleden moeten gaan zitten wroeten en moeten afkeuren wat onze voorvaderen tot stand gebracht hebben. Elke tijd heeft zijn goede en slechte kanten. Door het beestje een andere naam te geven verander je de loop van de geschiedenis niet.

In de geschiedenisboeken staat: Zeventiende eeuw – Gouden Eeuw

5067 Waar blijven die aangifteformulieren?

Het Haagse gerechtshof neemt voorlopig geen beslissing over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bij de vervolging van Geert Wilders in het minder-Marokkanenproces. De PVV-leider ziet in vrijgegeven documenten bewijs dat ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben geprobeerd zich te bemoeien met zijn vervolging. Het hof stelt hem vooralsnog niet in het ongelijk, maar wil eerst alles horen in het proces.

Uit nogal wat stukken blijkt dat er een afstemming zou zijn geweest met het ministerie van justitie. ,,Dit is een politieke afrekening van de hoogste orde’’, oordeelde de PVV-leider.

Het hele proces is nu tussen het OM en Geert Wilders met zijn advocaat een welles-nietes-spelletje geworden. Het hele proces is verworden tot een belachelijke vertoning. Barbertje moet hangen en ondertussen komt er steeds meer vuile was van VVD-bewindslieden en ambtenaren naar buiten.

Tja . . . destijds lagen op gemeentehuizen en politiebureau’s, in moskeeën en theehuizen voorbedrukte aangifteformulieren klaar. Marokkanen die niet konden lezen en/of schrijven en waarvan een deel absoluut niet wist waarover het ging, werden geholpen met het invullen en een kruisje zetten.

En nu . . . nu blijft het (te) stil in Den Haag. En ik vraag me af ‘Waar blijven ze nu met de formulieren om aangifte te doen tegen de ambtenaren en anderen?‘Waar blijven die aangifteformulieren?’

5066 Heusden – Wijk en Aalburg v.v.

Gisteren trokken we eindelijk onze wandelschoenen weer eens aan. Het was 6 (!!!) weken geleden dat we voor het laatst gewandeld hadden. Lichamelijke ongemakken, regen en verplichtingen waren de oorzaken van de onderbreking van onze route langs de Zuidwaterlinie. We begonnen gisteren in Heusden, Heesbeen.

Bij de Herstelde Hervormde Kerk begon onze route. Waar de Maas overgaat in de Bergsche Maas staken we de rivier over en liepen richting Wijk en Aalburg. Bij de kerk in W en A aten we ons lunchpakket op. Daarna liepen we door de polder weer naar Heesbeen. Opvallend was dat zowel in de bebouwde kom als op de buitenwegen er langs de straten en de wegen fruitbomen stonden, vooral perenbomen. De meeste droegen volop vrucht. Het was maar een saaie route vonden we. Maar de kilometers (11,4) deden ons toch weer goed.

 

5065 Accident du travail

Een ingenieur, ene Xavier X. , die in een andere stad was voor zijn werk, stierf tijdens (of vlak na) seks met een andere vrouw dan zijn echtgenote.

De vraag die de rechter nu moest beantwoorden: Heeft de weduwe recht op doorbetaling van het salaris van de man tot aan zijn pensioendatum?

‘Nee’ zei het bedrijf, want hij stierf niet tijdens zijn werk.

‘Ja’, zegt de rechter. Als een werknemer op dienstreis is, dan is ook zijn vrije tijd werktijd, ook als hij overspelige seks heeft. Het is een ‘accident du travail’.

En dus krijgt de weduwe niet alleen 80 procent van het loon van de gestorven, overspelige man, maar ook een aanvulling op het pensioen alsof hij nog leefde.

Tja . . . nu kan de weduwe achteraf dankzij de rechter toch nog tevreden zijn met het arbeidsongeval van haar man, met het ‘accident du travail’.

5063 Ze hebben de hele hand gepakt

Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging — alle niet-Moslims dus — de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit ‘ongelovige land’ om zich te vestigen in een islamitisch land.

Het meest schrijnende voorbeeld is dat kinderen invuloefeningen krijgen om de juiste straffen voor overspeligen, homoseksuelen, afvalligen of zogeheten ‘tovenaars’ te kiezen. De keuzemogelijkheden voor de kinderen zijn a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.
Lees hier meer >>>>>

Heel politiek Den Haag is in rep en roer. De politici zijn ineens wakker geschud. Men heeft vele, vele jaren weggekeken en toegestaan dat er moskeeën, islamitische scholen, zondagscholen en moskeescholen kwamen. Dezelfde politieke partijen en politici zijn nu geschokt en eisen maatregelen.

Een dag later werd bekend dat op de islamitische scholen in lesmateriaal over de seksuele voorlichting homoseksualiteit verafschuwd wordt. Ook leren jongens en meisjes dat zij vanaf de pubertijd bij elkaar uit de buurt moeten blijven en zelfs geen oogcontact mogen maken. Oogcontact geldt namelijk als een vorm van “zina” (overspel), aldus het boek, en daarop staat “een grote straf in het hiernamaals”.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . ze hebben weggekeken en ze hebben de moslims een vinger gegeven en deze hebben de hele hand gepakt.

5062 It was tremendous

Trouwe lezers van Menne Weblog weten inmiddels al lang dat ik geen liefhebber van honden ben en al helemaal geen kattenvriend. Wat dat laatste betreft is de kogel eindelijk door de kerk. Ik ben het gesjouw van andermans katten (en het worden er steeds meer) in zowel mijn voor- als achtertuin zo moe dat ik (hopenlijk) een voor de katten afschrikwekkend middel heb aangeschaft, zodat ze nooit van z’n leven nog in mijn tuin zullen verschijnen. In het kader van de privacy ga ik hier nu niet verder op in. De katten zullen het wel merken en de kattenliefhebbers ook als ze op een gegeven moment een door en door verlepte poes binnen zien komen wandelen.
Wie weet . . . later meer hier over.

Maar . . . afgelopen week zag ik een bericht met een filmpje over honden langs komen  dat ik wel aardig vond. Ene Alexa (11 jaar) ontving twee jaar nadat ze in Duitsland met haar show het Supertalent had gewonnen een Golden Buzzer met haar optreden in ‘Britain’s Got Talent: The Champions’.

Tja . . . een show met haar 8 hondjes: Het was geweldig . . .It was tremendous.

5061 Vliegen wij heen

Daar we in de kerk van de geloofsgemeenschap – waar we na de opheffing van onze parochie noodgedwongen bij aangesloten zijn – niet aantreffen wat we gewend zijn, zijn we momenteel zoekende naar een alternatief.

Daarom waren we afgelopen zondag aanwezig bij een viering van de Kapelgemeenschap Ter Linde in onze buurgemeente. Een verademing !!! Teksten en liederen die ons aanspraken en die we destijds ook hoorden, lazen en zongen. Woorden van deze tijd, teksten die je aan het denken zetten.

Zo was de slotgedachte een tekst van de filosoof Voltaire: Leren loslaten

Op een dag leer je het subtiele verschil kennen
tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen
Dan leer je dat liefde niet betekent: leunen
en dat gezelschap niet betekent: veiligheid
Je ontdekt dat een kus geen contract is
en een cadeau geen belofte
Je begint je nederlagen te accepteren
met je hoofd omhoog en je ogen open
Je leert vertrouwen op vandaag
omdat morgen te onzeker is voor plannen
Na een poos leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt
als je er te veel van krijgt
Dan wordt het tijd je eigen tijd te beplanten
en dan zorg je voor je eigen ziel
en wacht je niet langer op een wonder van buitenaf
En dan weet je echt, dat je het echt kunt volhouden
en dat je echt sterk bent
en dat je echt waarde hebt
En je leert en leert
Bij ieder afscheid leer je
Voltaire (1694-1778 filosoof)

Tijdens het laatste couplet van een tussenzang werd ik flink met de neus op de feiten gedrukt:

Een mensenleven duurt zeventig jaar
of, als we sterk zijn, tachtig.
Het meest daarvan is moeite en verdriet
en opeens is het uit en vliegen wij heen.

5060 Waarvan een in de kast

Toen ik het bericht las moest ik denken aan die vraag en aan dat antwoord.
= Waarvan heeft een soldaat er twee?
= Een soldaat heeft twee paar schoenen waarvan een in de kast.

Ondergoed wat je niet hoeft te wassen. Organic Basic, een Deens merk, is erin geslaagd om NASA technologie toe te passen op kleding, wat ervoor zorgt dat het niet vies wordt.

De inspiratie voor dit revolutionaire kledingstuk is niet luiheid maar een beter milieu. Wassen en drogen draagt namelijk enorm bij aan vervuiling.

“De traditionele cyclus van kopen, dragen, wassen en weggooien is een vreselijke verspilling van grondstoffen. En het is extreem schadelijk voor het milieu.”

Het ondergoed van Organic Basics bevat zilver – een metaal wat bekend staat om zijn anti-bacteriële eigenschappen. De zilveroplossing doodt liefst 99,9% van alle bacteriën en houdt ook geuren tegen.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . ik heb binnenkort nog maar twee setjes ondergoed . . . waarvan een in de kast