6345 Buigen of barsten

Jarenlang hebben ze in Den Haag de ogen gesloten voor wat er gebeurde in de landbouw. Banken en bedrijven stimuleerden onze boeren om maar groter te groeien. Grotere stallen, meer dieren en hogere hypotheken. NIEMAND, maar dan ook NIEMAND greep in.
We vonden het met z’n allen wel goed zo. De bedrijven maakten miljarden winsten, de Rabobank streek de hoge rentes op en wij als consument aten er goed van.

Het stikstofprobleem groeide met de dag. De natuur was de dupe. Onze regering greep niet in. Ook op andere dossiers ging het goed mis. De onvrede en wantrouwen onder de bevolking nam toe. Onvrede over de besluiteloosheid van onze regering in Den Haag. Nu het water tot aan de lippen staat blijft het in Den Haag nog steeds stil. Het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en CU heeft tijdens de huidige periode amper iets gedaan, het schuift vooral problemen voor zich uit.

Maar vorige week woensdag barstte de bom en heeft de bevolking onze regering een flinke draai om de oren gegeven.

Dit kabinet, waarin de verhoudingen op scherp zijn gezet, kan volgens mij niet veel meer forceren en het wantrouwen van veel landgenoten wegnemen. Ze zullen nu moeten kiezen met Rutte voorop: Buigen of barsten

Comic speech bubble with kaboom text illustration

6319 Ik kan niet meer zonder Google Maps

Kan me nog goed herinneren dat ik mijn allereerste navigatie-apparaat kocht voor op mijn fiets. Bij de aankoop volgde ik zelfs nog een cursus van een halve dag. Het was voor mij een onhandig en groot apparaat waar ik uiteindelijk niet mee uit de weg kon. Ik heb er – tot mijn verbazing – nog een heel mooi bedrag voor gekregen toen ik het via Marktplaats verkocht heb.

Daarna heb ik nog twee keer een TomTom gekocht voor het navigeren in de auto. De laatste navigator waar ik trouwens heel tevreden over ben (was) ligt nu ongebruikt in de kast. Misschien moet ik hem op Marktplaats ook te koop aanbieden (?).

WAAROM ? Omdat ik net als mijn beide zonen de voordelen en het gemak van Google Maps – dat ik ALTIJD bij de hand heb op mijn iPhone – eindelijk heb ontdekt en ervaren.

Ook nu ik me aan het oriënteren ben op de hoofdstad van Portugal is Google Maps een uitkomst. Daarom was ik afgelopen week ook zo geïnteresseerd in het artikel dat ik tegen kwam op Bild.de: Kartendienst Google Maps bekommt viele neue Funktionen.

Er is nu een update voor de applicatie aangekondigd die veel nieuwe functies biedt voor gebruikers. Met name het zicht op en in gebouwen moet verbeteren dankzij AI.
Google wil echter de manier waarop het op kaarten wordt weergegeven verbeteren dankzij een nieuwe AR- en AI-functie. Zoek je iets met "Live View", dan hoef je alleen maar je smartphone omhoog te houden en dankzij de cameraverbinding zie je real-time beeld van de omgeving op het display.

Tja . . . veel nieuwe functies dus. Ik kan niet meer zonder Google Maps

6310 Een bult kachelhout

Ik zat me de laatste weken al af te vragen wanneer ie weer zou komen. Verleden jaar was eind januari het moment dat ie er voor de eerste keer in 2022 gestald werd. Jullie vragen je natuurlijk af waar ik het toch over heb. Over de camper van de buurman natuurlijk die ons het uitzicht volledig ontneemt als hij op de oprit staat.
.
Nee hij staat er nog niet. Wat de reden daarvan is wisten we niet. Tot we van de week toch duidelijkheid kregen. Hij, de buurman, heeft nog geen tijd voor zijn camper, concludeerde ik. Hij is momenteel hout aan het verzamelen voor zijn kachel. Waar ie ‘t vandaan haalt, weet ik niet. Het is hout van pas gekapte bomen zo te zien. Twee volle aanhangers hout zijn er al naar ons woonerf getransporteerd en opgestapeld in de voortuin. Hoe groot en hoog de stapel wordt blijft voor ons een vraagteken.
Wij kunnen voorlopig nog lang meegenieten van de kachel als de buurman weer aan het stoken is, want hij heeft weer een flinke voorraad hout,  zo dacht ik. Nee niet van de warmte, maar van de stank van de gassen die via de schoorsteen naar buiten komt. De stank van verbrand hout dringt namelijk onze slaapkamer, overloop, hal en zelfs woonkamer binnen. Helaas !!!
.
Tja . . . Keken we verleden jaar tegen een camper aan, nu wordt ons uitzicht langzaamaan ontnomen door een bult kachelhout . . . 

6300 Kletsverhaal

Dit wordt het 6300ste (= drieenzestighonderste) bericht hier op Menne Weblog. Zolang als ik het kan, blijf ik elke dag een bericht intikken. Ik heb van alle berichten (behalve van de eerste duizend) ook een Word-document. Als de website t.z.t offline gehaald wordt, zijn de berichten toch veilig gesteld voor het nageslacht. Ik heb geen idee of daar dan behoefte aan zal zijn.

Van de eerste duizend berichten (die van inhoud toch heel anders zijn dan de huidige) wil ik ook een Word-document achter de hand hebben. Ik kan dit door kopiëren en plakken wel realiseren. Maar dan moet ik 1000 keer die handelingen verrichten. Dat is dan een tijdrovend, eentonig en saai karwei.

Daarom was ik op internet op zoek gegaan naar wat software die het karwei voor mij sneller kan verrichten. Ik heb wat gevonden, maar na overleg met mijn zoon bleek hij nog een beter idee te hebben. Hij sloeg aan het programmeren en . . . met een druk op de knop laat hij alle duizenden berichten eruit rollen. De duizenden pagina’s zien er samen dan uit als een mooi boek. En dat was nou precies mijn doel.

Tja . . . Zo heb ik vandaag toch weer een bericht, weer een kletsverhaal.

KLETSVERHAAL

6290 Kordaat

KORDAAT: besluitvaardig, doortastend, krachtdadig, resoluut, vastberaden.

Opeenvolgende kabinetten zijn m.i. niet daadkrachtig en doortastend opgetreden inzake het landbouwbeleid in ONS land. Men probeerde zelfs de Brusselse regelgeving in deze te omzeilen. Het gevolg is dat er nu bijna onoplosbare problemen liggen. Stikstof, mest en PAS-melders enz. enz. veroorzaken een GIGANTISCH probleem dat steeds maar groter wordt en NIET OPGELOST wordt.

Verleden week was de minister van landbouw zelfs in paniek omdat hij terug gefloten werd door Brussel inzake het mestquotum. Ook nu wist men het in Den Haag beter dan in Brussel en probeerde men de Europese regelgeving te omzeilen.

Nu zitten ze in Den Haag met de gebakken peren en zijn de boeren weer ziedend.

Wanneer krijgen we in Den Haag een minister, een coalitie die met betrekking tot het landbouwbeleid KORDAAT durft op te treden ❓❓❓❓

Terwijl ik dacht aan al dat GEHANNES in Den Haag moest ik denken aan die reclame van dat biermerk Kordaat. “KORDAAT, Dat ben je, dat drink je”

Tja . . . ze zouden die spreuk in Den Haag eens om moeten draaien en in de praktijk brengen: “Dat drink je, dat ben je. KORDAAT”

6276 Tis zoals ’t is

Ik voel me nog niet 100% fit, maar toch wel in staat om weer eens een bericht online te zetten.
.
Mijn allerlaatste activiteit voordat ik op nieuwjaarsdag ‘s avonds in de gaten kreeg dat het de verkeerde kant opging en ik in de lappenmand belandde was het in beeld brengen van de gevolgen van de brand in de voormalige congregatiekapel, voormalige bibliotheek en voormalige Turkse moskee.
Tijdens de afgelopen week heb ik nog vaak moeten denken aan het feit dat de voormalige kapel zwaar verwaarloosd was. In elk artikel over het rijksmonument dat ik onder ogen kreeg werd het onderhoud- dat niet uitgevoerd werd – aangehaald, maar degene die het had moeten uitvoeren werd niet met name genoemd.
Alleen de pastoor die in de naastgelegen pastorie woont sprak er zich duidelijk over uit zonder namen te noemen.
“Het moest een keer gebeuren”, zegt de pastoor. “Er is dertig jaar lang geen onderhoud gepleegd aan het gebouw.” Het gebouw was uniek in Nederland. “Het hebben van een congregatiekapel was echt iets unieks voor Veghel. Dat hebben ze nergens anders.” 
In 1980 werd de kapel door de eigenaar, het parochiebestuur, voor 1 (= een)  gulden – met de vermelding van onderhoudsplicht – verkocht aan de Turkse gemeenschap. Ik heb niet kunnen achterhalen of het parochiebestuur de ‘schenking’ uit liefdadigheid deed of om verlost te zijn van de hoge (onderhouds-)kosten.
36 jaar lang deed de neogotische kapel dienst als moskee. Er werd weinig tot geen onderhoud aan het gebouw gepleegd. Dat werd nog eens bevestigd door een voormalige gemeenteambtenaar die ons op een familiedag door het centrum rondleidde en bij de voormalige kapel haarfijn uitlegde en liet zien waar de verwaarlozing had toegeslagen. Hij stak zijn teleurstelling en verontwaardiging niet onder stoelen of banken.
In 2011 was de verwaarlozing zo ver opgelopen dat delen van de kapel met balken en spanbanden bij elkaar gehouden dienden te worden. Bij navraag destijds zowel bij het moskeebestuur als het gemeentebestuur werd ik van het kastje naar de muur gestuurd.
Wie na 2016 – toen de Turkse gemeenschap naar een spiksplinternieuwe moskee vertrok – eigenaar is geworden is mij niet bekend. Uit krantenberichten uit die tijd bleek dat de Turken het zwaar verwaarloosde gebouw voor 100.000 euro aan de gemeente wilden verkopen. Maar ik kan niet achterhalen of de gemeente daar ingetrapt is.
Door bovenstaande feiten is de vraag wie het gebouw heeft verwaarloosd door geen onderhoud te plegen niet klip en klaar beantwoord.
De pastoor laat tussen neus en lippen wel weten wie hij verantwoordelijk acht voor de verwaarlozing. De voormalige gemeenteambtenaar die ons rondleidde wees heel duidelijk een schuldige aan. En ik . . . Ik denk dat ik ook wel weet wie de voormalige kapel waar ik zoveel herinneringen aan heb heeft verwaarloosd. Maar ik doe net als alle anderen de afgelopen week. Ik noem geen namen en laat maar even in het midden wie de schuldige(n) is of zijn.
Tis zoals het is

FOTO: Reliplan

6248 Wat een gestuntel

Er was al heel lang heel veel over gezegd, maar nu zou dan door onze regering excuses aangeboden worden voor het slavernijverleden.

Er werd afgesproken dat Minister Weerwind, van Surinaamse afkomst, in december als hij in Suriname was excuses zou aanbieden.

FOUT, FOUT, FOUT !!!

= Surinaamse stichtingen gaan naar rechter om datum waar op excuus wordt aangeboden.
= Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit vindt dat het huidige proces te gehaast en onduidelijk is, waardoor de excuses niet gemeend lijken.
= Er wordt een Catshuis-overleg gehouden, maar er komt geen einde aan de discussie
= Er moet een herstelfonds komen voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Het woord neger moet strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet moet uit het publieke domein verdwijnen. Dat eisen nu diverse belangengroepen.
= Het eisenpakket rond de excuses voor de slavernij dat meerdere belangenorganisaties op tafel hebben gelegd, wordt door het kabinet terzijde gelegd.
= In Suriname willen ze een witte excuusbrenger op 1 juli volgend jaar. En ze willen de koning zelf . . . , schrijft Tony van der Meulen in zijn column in het BD.

Tja . . . de Surinamers en enige organisaties beginnen nu ineens wel wat veel noten op hun zang te krijgen, vind ik. Ik kan echter de hele aanloop naar het aanbieden van het excuus alleen maar bestempelen met: Wat een gestuntel

FOTO: Canon van Nederland

6232 Stijfburgerlijke benepenheid

De gemeente Purmerend wil een deel van de kunstwerken op een expositie van Jeroen Hermkens in het gemeentehuis weghalen. Op de bewuste werken zijn blote vrouwenborsten te zien en de gemeente beweert dat die volgens bezoekers aanstootgevend zijn.

Ja hoor daar gaat ie weer. De schilder schrijft de kritiek toe aan ‘politieke correctheid die ver is doorgeslagen’ en heeft geen goed woord over voor ‘de verpreutsing en de vertrutting’.

Het slaat inderdaad nergens op. Veel mensen hebben tegenwoordig korte lontjes en lijken ook nog tere zieltjes te hebben. Preuts en truttig, dus. Of zoals de columnist Ozkan Akyol het van de week in zijn column in ons regionaal dagblad schrijft: stijfburgerlijke benepenheid

De Beemster vrouwen
FOTO: Noord Hollands Dagblad