6815 We hebben kuikens

Toen ik vanmorgen beneden kwam en door het raam mijn achtertuin inkeek, zag ik ze. Ik had er helemaal niet op gerekend. Ik had de afgelopen weken wel gezien dat de kip (waar ik eerder over berichtte) steeds op dezelfde plaats bleef zitten. Maar ik heb daar verder geen aandacht aan besteed.

Ruim drie weken is het geleden dat die kip daar in mijn tuin ging zitten en nu blijkt dat ze wel degelijk broeds was. Want ze heeft in die 21 dagen 4 eieren uitgebroed. Vier gele, donzige kuikentjes zag ik dus vanmorgen, toen ik naar buiten keek.

Tijdens mijn rondleidingen in de voormalige mengvoederfabriek kom ik ook altijd in de ruimte waar nog een oude mengmachine staat. Op die machine staat nog steeds wat er destijds in gemengd werd: Kuikenzaad.

Tja . . . of die vier kuikens in mijn tuin daar behoefte aan hebben, betwijfel ik. Maar . . . We hebben kuikens.