6604 Feesten kunnen ze in Portugal wel.

Van de week kwam ik weer eens op de site portugalportal.nl terecht en wel op de pagina: Feestdagen en vrije dagen in Portugal

Daar stelde ik vast dat Portugal naast Kerstmis nog twee Nationale Feestdagen heeft deze maand. En wel op 1 en 8 december.
Op 1 december is het de dag van Restauração da Independência (Herstel van de Onafhankelijkheid) want op 1 december 1640  werd Portugal na 60 jaar weer onafhankelijk van Spanje.
Op 8 december is het Dia da Imaculada Conceição – Dag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Deze laatste dag zit in mijn geheugen gegrift. Want . . . tijdens de zeven jaren kostschool is mij wel duidelijk geworden dat die dag voor de broeders die de kostschool leidden een bijzondere dag was. Zij behoorden namelijk tot  de Congregatie Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. In het latijn: Congegatio Fratrum Immaculatae Conceptionis (beatae Mariae Virginis). Vandaar de aanduiding F.I.C. Tegenwoordig ook wel aangeduid als Broeders van Maastricht F.I.C.

Op die dag trokken de broeders hun allerbeste habijt aan, dat was van echt zwart laken gemaakt. De dag werd op kostschool gevierd als zondag met de nodige vieringen in de kapel en feestelijke maaltijden. Allemaal herinneringen.

Op de site zag ik ook dat Portugal naast de 12 (!!!) Nationale Feestdagen ook nog Gemeentelijke Feestdagen kent.

Iedere Portugese gemeente heeft zijn eigen feestdag, waarop instanties gesloten zijn alsof het een nationale feestdag is. Een van de bekendste is 24 juni in Porto, het feest van São João.
Een zeer belangrijke  dag is 13 juni, het feest van Santo António, waarop de hele metropool Lissabon met bijna drie miljoen mensen vrij is.

Tja . . . Als je deze lijst van de Gemeentelijke Feestdagen in Portugal ziet, kun je maar één conclusie trekken: Feesten kunnen ze in Portugal wel.