6576 Discipline

Onlangs in gesprek met een aantal leeftijdsgenoten voorafgaande aan een rondleiding opperde ik, dat het goed zou zijn voor de hedendaagse jeugd als de militaire dienst voor zowel jongens als meisjes werd ingevoerd.
Het aanvaarden van gezag en het bijbrengen van discipline zouden voor de jeugd van nu veel voordelen kunnen opleveren voor hun verdere leven. Ook werd er opgemerkt dat dat voor heel veel jongeren een moeilijke tijd zou zijn.

En of de duvel ermee speelde zag ik afgelopen donderdag een artikel in  het BD staan met de titel: Dé oplossing voor onderwijs: discipline!

Het artikel is uit mijn hart gegegrepen.

. . . ‘Een beetje meer discipline in het onderwijs zou de problemen rond de leerachterstanden snel aanzienlijk doen verminderen’. . . 
Dat is niet gemakkelijk, want
. . . ‘Wie op dit moment even iets teveel discipline aan zijn of haar ondergeschikten probeert op te leggen, riskeert (meestal anoniem) beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op grond waarvan hij of zij het veld mag ruimen’. . . 

Paul Driessen de schrijver van het artikel eindigt het artikel met de bewering, dat als scholen meer discipline gaan eisen van hun leerlingen het probleem van de leerachterstanden er heel snel aanzienlijk door zal verminderen en zo besluit Paul: ‘Bovendien zal het op de wat langere duur leiden tot een gezondere samenleving.’

Tja . . . En zo is ’t: Discipline