6405 Ik krijg er tranen van in mijn ogen

Nederlandse leerling voor het eerst slechter in lezen dan gemiddeld in westerse landen, las ik van de week in het Dagblad van het Noorden

De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse leerlingen is verder afgenomen, blijkt uit gezaghebbend internationaal onderzoek.

Voor het eerst ligt de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen zelfs onder het gemiddelde van westerse landen. In 2011 waren er nog maar twee landen die significant hoger scoorden dan Nederland, dit jaar zijn dat er 15. Het gaat onder meer om Italië, Bulgarije, Engeland, Zweden en Finland.

Het leesplezier is ook achteruit gegaan, zeggen de onderzoekers. Meer dan een derde van de leerlingen in ons land geeft aan weinig tot geen leesplezier te ervaren. Alleen leerlingen uit Noorwegen hebben minder plezier in lezen. Kinderen in Portugal behalen de hoogste score.

Het artikel eindigt met de mening van ene Sezgin Cihangir, die met het Nederlands Mathematisch Instituut bijles geeft in rekenen en taal:

Het probleem is dat die methoden in het publieke onderwijs nauwelijks gebruikt worden omdat ze ’ouderwets’ en ’niet meer van deze tijd’ zouden zijn” en „In plaats daarvan experimenteert het Nederlandse onderwijs er al jarenlang op los. Het gevolg is dat we nu onderaan de lijst bungelen als het om het niveau van leesvaardigheid gaat en daarmee is ook het leesplezier verdwenen. Dat is ook logisch, want aan wat je niet kan, beleef je ook geen plezier. Hoe moeten deze kinderen straks volwaardig in de maatschappij kunnen functioneren?”

Ze gebruiken dus gewoon de verkeerde methoden, want het onderwijs moet LEUK zijn. De methoden die er echt toe doen en waar een kind werkelijk wat leert, vindt men OUDERWETS.

Tja . . . Geen wonder dat de kinderen niets leren. Ik krijg er tranen van in mijn ogen.