6345 Buigen of barsten

Jarenlang hebben ze in Den Haag de ogen gesloten voor wat er gebeurde in de landbouw. Banken en bedrijven stimuleerden onze boeren om maar groter te groeien. Grotere stallen, meer dieren en hogere hypotheken. NIEMAND, maar dan ook NIEMAND greep in.
We vonden het met z’n allen wel goed zo. De bedrijven maakten miljarden winsten, de Rabobank streek de hoge rentes op en wij als consument aten er goed van.

Het stikstofprobleem groeide met de dag. De natuur was de dupe. Onze regering greep niet in. Ook op andere dossiers ging het goed mis. De onvrede en wantrouwen onder de bevolking nam toe. Onvrede over de besluiteloosheid van onze regering in Den Haag. Nu het water tot aan de lippen staat blijft het in Den Haag nog steeds stil. Het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en CU heeft tijdens de huidige periode amper iets gedaan, het schuift vooral problemen voor zich uit.

Maar vorige week woensdag barstte de bom en heeft de bevolking onze regering een flinke draai om de oren gegeven.

Dit kabinet, waarin de verhoudingen op scherp zijn gezet, kan volgens mij niet veel meer forceren en het wantrouwen van veel landgenoten wegnemen. Ze zullen nu moeten kiezen met Rutte voorop: Buigen of barsten

Comic speech bubble with kaboom text illustration