6302 Het heilig putje

Ik krijg zeer regelmatig flashbacks uit het verleden. Gebeurtenissen die zich tijdens mijn schooltijd of binnen de familie afspeelden. Maar ook situaties uit mijn loopbaan. Heel vaak kan ik het gebeuren en de setting nog haarfijn voor de geest halen.

Zo kwam van de week ineens een godsdienstles naar boven uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Ik zat op de lagere school en de onderwijzer vertelde over ‘het heilig putje’. De onderwijzer vertelde dat er in elke kerk een heilig putje was. Ik kan me nog herinneren dat het zeer uitvoerig besproken werd met allerlei voorbeelden van wat er allemaal door dat putje weggespoeld diende te worden.

Ik heb op internet nog maar eens een duidelijke omschrijving opgezocht:

Voorwerpen die met de hostie en de wijn in aanraking waren gekomen, dienden na de dienst te worden gereinigd. Het water dat hiervoor gebruikt werd, kon niet gewoon worden weggegooid (het kon immers het bloed of lichaam van Jezus bevatten), maar vloeide zo via de kerkmuur op de gewijde grond van het kerkhof.  In 1288 bepaalde de bisschop van Luik dat als er wijn op een kledingstuk terecht was gekomen, deze stof afgescheurd moest worden en verbrand. De as diende ook via de piscina weggespoeld worden. Ook als er een spin of vlieg in de kelk viel, moest het insect boven de piscina worden gecremeerd. Soms was er naast de piscina een rituele stookplaats om voorwerpen te verbranden.

Tijdens het Rijke Roomse Leven kwam ik vaak als misdienaar in de sacristie en aangrenzende ruimten van de kerk. Maar mij is nooit gewezen op de aanwezigheid van een heilig putje