6293 Doomsdayclock

De Doomsdayclock – Doemdagklok – is een symbolische klok die sinds 1947 wordt bijgehouden door het Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich naar schatting bevindt bij een zelf veroorzaakt einde van de beschaving, gesymboliseerd door twaalf uur middernacht. 

Het aantal minuten voor twaalf, de mate van dreiging, wordt bijgewerkt wanneer gebeurtenissen op het wereldtoneel deze dreiging versterken of verzwakken. De klok is voor het laatst verzet op 23 januari 2020. De klok staat sindsdien op 100 seconden (1 minuut en 40 seconden) voor twaalf, dichter bij middernacht dan ooit.

Dinsdagmiddag 24 januari jl. was het moment aangebroken om de klok eventueel bij te stellen. En dat gebeurde ook daadwerkelijk.

This year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock forward, largely (though not exclusively) because of the mounting dangers of the war in Ukraine. The Clock now stands at 90 seconds to midnight—the closest to global catastrophe it has ever been.

Dit jaar zet de Science and Security Board van het Bulletin of the Atomic Scientists de wijzers van de Doomsday Clock vooruit, grotendeels (maar niet uitsluitend) vanwege de toenemende gevaren van de oorlog in Oekraïne. De klok staat nu op 90 seconden voor middernacht - het dichtst bij een wereldwijde catastrofe ooit.

Tja . . . blijken we toch weer wat dichter naar een wereldwijde catastrofe te zijn gekropen. Maar of daar nu zo heel veel mensen van wakker zullen liggen, betwijfel ik. Want de klok die dat aangeeft is maar een symbolische klok, de Doomsdayclock