6290 Kordaat

KORDAAT: besluitvaardig, doortastend, krachtdadig, resoluut, vastberaden.

Opeenvolgende kabinetten zijn m.i. niet daadkrachtig en doortastend opgetreden inzake het landbouwbeleid in ONS land. Men probeerde zelfs de Brusselse regelgeving in deze te omzeilen. Het gevolg is dat er nu bijna onoplosbare problemen liggen. Stikstof, mest en PAS-melders enz. enz. veroorzaken een GIGANTISCH probleem dat steeds maar groter wordt en NIET OPGELOST wordt.

Verleden week was de minister van landbouw zelfs in paniek omdat hij terug gefloten werd door Brussel inzake het mestquotum. Ook nu wist men het in Den Haag beter dan in Brussel en probeerde men de Europese regelgeving te omzeilen.

Nu zitten ze in Den Haag met de gebakken peren en zijn de boeren weer ziedend.

Wanneer krijgen we in Den Haag een minister, een coalitie die met betrekking tot het landbouwbeleid KORDAAT durft op te treden ❓❓❓❓

Terwijl ik dacht aan al dat GEHANNES in Den Haag moest ik denken aan die reclame van dat biermerk Kordaat. “KORDAAT, Dat ben je, dat drink je”

Tja . . . ze zouden die spreuk in Den Haag eens om moeten draaien en in de praktijk brengen: “Dat drink je, dat ben je. KORDAAT”