6234 Dank God daar voor op mijn blote knieën

Donderdagavond was een Russische soldatenmoeder op het NOS-Journaal. Olga Tsoekanova, leider van een collectief van boze moeders, zij werd niet uitgenodigd voor een gesprek met Poetin. Zij vertelde aan de NOS dat er een toneelstukje werd opgevoerd. Poetin sprak met een selecct groepje zogenaaamde soldatenmoeders. Een ontmoeting  voor de bühne.

Zaterdag werd in DE Telegraaf haarfijn uitgelegd wie de dames waren die bij Poetin aan tafel zaten. Het blijken in werkelijkheid haast allemaal trouwe medestanders van de Russische president te zijn.

De zogezegd bezorgde moeders met wie Poetin vrijdag samenzat, blijken in realiteit een hoge ambtenaar bij de Russische overheid, de vrouw van een hoge legerofficier of de partner van een politiecommissaris. Olga Beltseva was er bijvoorbeeld, functionaris in Moskou bij de overheid. Lees hier wie er nog meer aan tafel zaten.

Tja . . . Onbegrijpelijk dat de Ruussen dat allemaal slikken. Zaterdag stond er een artikel van drie pagina’s in ons regionaal dagblad met de titel: “Russen zijn al decennia in gevecht met het leven. Waarom zijn ze zo hard voor elkaar en voor anderen?’

In het artikel wordt uit de doeken gedaan hoe het allemaal zo is gekomen.

Mij viel o.a. het volgende op:
. . . “De Russische maatschappij is in grote problemen. De mensen voelen zich machteloos, ze geloven niet in zichzelf, ze voelen zich niet sterk. . . . De mensen wegen hun antwoord. Wat doet de meerderheid? Dan doe ik dat ook. . . . De meerderheid van de bevolking verkeert in een diepe depressie. Als je echt depressief bent, dan kun je niet meer zelfstandig handelen, dan delegeer je de macht. “.. . .

Tja . . . ik ben bij dat ik in een VRIJ land woon en dank God daar voor op mijn blote knieën