6206 Het spook dat in de boom hing

Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canadais ook overgewaaid naar Europa en ONS land. Ook in onze woonplaats zie je tegen de laatste dag van oktober enige uitingen van dat van oorsprong Keltische feest.Maar het feest krijgt nog geen vaste voet aan de grond.

In Nederland is op Halloween kritiek omdat het ontdekt zou zijn door de commercie.
Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben ook kritiek op Halloween vanwege het “heidense” karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Het oproepen van geesten is niet toegestaan in de Bijbel. Vanwege de afwijzing van Allerheiligen en Allerzielen en het vagevuur door het protestantisme, wordt vanouds door protestanten en tegenwoordig met name door reformatorische genootschappen vaak bezwaar gemaakt tegen elke uiting van Halloween.

Tja . . . Al die overgewaaide feesten hoeven voor mij ook niet. Wij hebben al genoeg aan de traditionele feesten van ONS land waar ANDEREN nu ook al een andere invulling en draai aan willen geven.

Zondag kwamen we op onze dagelijkse wandeling in het buitengebied van onze woonplaats een huis en tuin tegen waar heel zichtbaar een familie woont die Halloween hoog in het vaandel heeft staan.

Maar . . . Wij schrokken niet van het vele spinrag en het spook dat in de boom hing.