6127 Zonder enige daadkracht

Onze ministers, de ministeries, de vele rijksambtenaren tonen momenteel géén enkele, maar dan ook géén enkele daadkracht. De problemen rijzen de pan uit, maar er komt geen enkele oplossing.

Van de week hoorde ik dat het watertekort van dit moment al vele tientallen jaren voorzien en bekend was, maar . . . men ondernam/onderneemt geen enkele actie.

Ik ga nu niet (misschien later wel) alle bekende problemen opnoemen waarbij daadkracht vereist is, maar een onderwerp wil ik wel noemen: de energieprijzen.

Het is al langer bekend: Nederlandse huishoudens betalen veel meer voor energie dan in de meeste Europese landen. Voor gas betalen we zelfs bijna twee keer zoveel als het gemiddelde in Europa. De stroomprijs ligt bijna vijftien procent hoger.

Dat de energieprijzen zo kunnen verschillen heeft volgens Koen Kuijper van Energievergelijk.nl een aantal oorzaken.

“Allereerst betalen we in Nederland bovengemiddeld veel belasting. 37 procent van de gasrekening gaat op aan overheidsheffingen. Ook voor stroom is het aandeel belastingen hoog.”

Onze energiemix bestaat voor een belangrijk deel uit gas. Onze buurlanden gebruiken in hun mix meer waterkracht, kernenergie of kolen voor het opwekken van stroom. 

De overheid heeft tot dusver de energiebelasting verlaagd en het btw-tarief tijdelijk teruggebracht naar 9 procent. In landen om ons heen wordt dat al gedaan. In België is er nu een sociaal tarief voor stroom en gas en in Frankrijk geldt een maximumbedrag voor de energierekening.

Door de torenhoge energieprijzen dreigen 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens in de financiële problemen te komen of zijn dat al, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min.

Tja . . . Onze gasrekening kan zelfs wel oplopen tot 6500 euro per jaar vertelt Ben Woldring.

Maar vanuit Den Haag hoor je NIEMAND. Het blijft er stil, DOODSTIL. Columnist Ozkan Akyol verwoordde de daadkracht van ONS kabinet in zijn column op donderdag heel mooi: Tegen de feestdagen zeggen onze leiders dat we een probleem hebben.

Het is in en in triest. We zitten met een kabinet zonder enige daadkracht.