6125 Personeelstekort

In het weekend kwam op een verjaardagsfeestje het personeelstekort in ONS land ter sprake. Mijn broer vertelde dat men in een restaurant bij ons in de woonplaats weggestuurd werd omdat  men hen niet kon bedienen vanwege een personeelstekort.

Toen ik even later een familiediner wilde reserveren bij datzelfde restaurant, kreeg ik als eerste onderstaande boodschap te zien:

Gelukkig kon ik het diner voor 11 personen toch vastleggen voor het eind van deze maand.

Waarom hebben we in ONS land momenteel een personeelstekort?  was dus de vraag die in het weekend voorbijkwam.

Een antwoord heb ik gevonden op deze site en ook op deze site.

In het kort:
Door de vergrijzing en het feit dat er steeds minder kinderen worden geboren zorgt ervoor dat de populatie werkenden steeds kleiner wordt.
Door de groei en het herstel van de economie na de coronacrisis is meer vraag naar personeel.
Mogelijke oplossingen:
Loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden.
Langer gaan werken.
Stimuleren van de arbeidsmigratie.
Omscholing en bijscholing van niet-werkenden.
Automatiseren.

Tja . . . Het probleem is niet een-twee-drie opgelost het probleem van het perosneelstekort.