6025 Verbeter de wereld, begin bij je zelf

In de keuken van het huis waar ik geboren ben hing in de 40-er en 50-er jaren van de vorige eeuw op de schouw van het fornuis in de keuken een kaart van de Bond zonder Naam met de spreuk: Verbeter de wereld, begin met je zelf.

De spreuk was bedacht door pater Henri de Greeve, de oprichter van de Bond zonder Naam. Elke maand kregen we een nieuwe spreuk toegezonden van de Bond.
Ik kan het beeld van de keuken en de kaart nog voor de geest halen. Ik zie hem nog hangen daar bij de geblokte roesjes die met punaises aan de schouw bevestigd waren.

Aan die spreuk moest ik van de week denken toen ik de reacties las en de commentaren hoorde over het verhaal met de kaars van Johan Derksen in het programma VI. IEDEREEN had er een mening over. Er waren nogal wat hypocrieten die hun mening gaven over de platvoerse borrelpraat van Derksen. Dat Johan aan het kruis genageld werd en dat het progrmma van de buis ging, vond ik nogal overdreven.

Toen al die betweters vorige week donderdag- en vrijdagavond op de televisie het woord voerden, dacht ik aan die spreuk bij ons op de schouw in de keuken: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.