6010 Dat stinkt tot in de hemel !

Aartsbisdom Keulen betaalde gokschulden van failliete priesters, stond er met chocoladeletters boven het artikel.

Het geld kwam uit een pot met geld voor slachtoffers van misbruik. Het kerkbestuur heeft in totaal 1,15 miljoen euro vrijgemaakt voor een priester - om zijn gokschulden te betalen!

Volgens rapporten waren de toezicht- en controleorganen niet betrokken bij de goedkeuring van de uitkering uit het speciaal fonds. Het is dan ook de vraag of het aartsbisdom het geld zomaar uit de kas kan halen.
Lesen Sie hier mehr >>>>>

Tja . . . illegaal boekhoudkundig geknoei in de Kerk. Deze berichten doen er geen goed aan. De Kerk wordt weer in een slecht daglicht geplaatst. De Duitsers zelf zeggen het zo mooi: Das stinkt zum Himmel !  Dat stinkt tot in de hemel !