5982 Na de zusters nu de PABO

De onlangs uit onze woonplaats vertrokken zusters begonnen in 1872 een Kweekschool voor meisjes. In 1903 werd het opleidingsinstituut voor onderwijzeressen officieel erkend. In 1966 werden de eerste mannelijke leerlingen toegelaten tot de school.

Omdat het aantal studenten op de PABO in onze woonplaats al een aantal jaren afneemt wordt het instituut dat onder de Fontys Hogescholen valt met ingang van medio 2023 opgeheven.

De huidige studenten zullen dan een plaats moeten  zoeken op de locaties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg of Venlo.

Tja . . . toch heel betreurenswaardig het vertrek van de voormalige kweekschool, PABO uit onze woonplaats.  Na de zusters nu de PABO.