5886 Zakhorloge

Ik heb een aantal broeken waarbij aan de voorkant boven de rechterzak een heel klein zakje zit. Ik gebruik dat nooit, Ik weet eigenlijk ook niet waarvoor het dient.

Maar afgelopen week kreeg ik een artikel onder ogen waarin de functie van dat kleine zakje uit de doeken werd gedaan.

‘It’s a watch pocket. Back in the 1800s, cowboys used to wear their watches on chains and kept them in their waistcosts. To keep them from getting broken, Levi's introduced this small pocket where they could keep their watch.’

‘Het is een horlogezak. In de 19e eeuw droegen cowboys hun horloges aan kettingen en hielden ze in hun taille. Om te voorkomen dat ze kapot zouden gaan, introduceerde Levi's dit kleine zakje waar ze hun horloge in konden bewaren.'

Lees hier meer >>>>>

Tja . . . geen wonder dat ik dat kleine zakje niet gebruik; ik heb geen zakhorloge