5878 Wanneer gaan die andere schapen over de dam ?

Op 22 november schreef ik het bericht 5863 Als er een schaap over de dam is over de vaccinatieplicht die in Oostenrijk van kracht wordt. Ik voegde er aan toe dat er de komende maanden nog wel meer zouden volgen.

En jawel hoor in Duitsland wordt de vaccinatieplicht per 1 februari ook ingevoerd. Er is daar weinig weerstand tegen de verplichte vaccinatie.  In Duitsland heerst veel meer een cultuur van collectieve verantwoordelijkheid, een sterker ingeworteld plichtsbesef. Mensen doen dus eerder wat er van ze wordt gevraagd. Een meerderheid lijkt inmiddels te zeggen: alles goed met vrijheid, maar de vrijheid van de enkeling die eindigt daar waar de bescherming en de veiligheid van de naasten begint.

Zover zijn we in ONS land nog niet. Maar . . . maar . . . er lijkt een kentering te komen gezien de uitspraken van Rutte en De Jonge eind vorige week:

“Er is op dit moment geen plan voor, maar ik kan het niet helemaal meer uitsluiten.” Rutte zei dit ook op de persconferentie, maar De Jonge was altijd stellig: een plicht komt er niet. “Te stellig”, geeft hij nu toe.

In mijn eerder genoemde bericht beweerde ik dat er meer schapen over de dam zouden gaan. Nu is de vraag: Wanneer gaan die andere schapen over de dam ?