5871 Wie zijn dat toch ?

‘Wie zijn dat toch, die ongevaccineerden?’, vroeg ik me in het weekend af. Daarom ging ik eens op onderzoek uit. Ik bezocht een aantal sites van o.a. Nieuwsuur, dagblad Trouw, e.d.
Ik kwam tot de conclusie dat we de ongevaccineerden in vijf categorieën kunnen indelen.

 1. Jongeren
  De groep onder de 18 jaar was ook als laatste aan de beurt bij de prikrondes en doordat zij over het algemeen ook minder risico lopen om echt ziek te worden, wordt de noodzaak niet zo ervaren.
 2. Lager opgeleiden en migranten
  Eén op de vijf lager opgeleiden wil geen prik, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Bijna 40 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zegt niet ingeënt te willen worden.
 3. Religieuzen
  In de Bijbelgordel, de brede strook van Zeeland naar Overijssel waar veel streng gereformeerden wonen, ligt de vaccinatiegraad laag.
 4. Zieken
  Er is een kleine groep mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kan worden, bijvoorbeeld vanwege een auto-immuunziekte.
 5. De sceptici
  Dit is een groep die om uiteenlopende redenen veel wantrouwen heeft tegen vaccins in het algemeen of het coronavaccin in het bijzonder.

Tja . . . men hoopt dat deze laatste groep straks toch nog eieren voor hun geld kiest als hun vrijheid steeds meer beperkt wordt. Maar dan hebben we nog  steeds  geen vaccinatiegraad van 100%.

Maar . . . we hebben nu wel een antwoord gekregen op de vraag: Wie zijn dat toch ?