5860 Flauwekul-lessen

Ik heb hier al vaker vermeld dat ik geen hoge pet op heb van de kwaliteit van het huidige basisonderwijs. Daarom was ik blij verrast toen ik woensdagmorgen met grote letters in ons regionaal dagblad zag staan: Leerlingen de dupe van ‘flauwekul’-lessen op school

Basisscholen gebruiken te veel 'flauwekul-methodes' waardoor kinderen niet goed leren lezen, schrijven en rekenen, stelt regeringspartij CDA. Scholen moeten worden verplicht alleen nog les te geven met wetenschappelijk bewezen metodes.

De inspectie voor het Onderwijs meldde dit jaar dat een kwart van de leerlingen aan het eind van groep 8 niet het minimale niveau schrijfvaardigheid haalt. Ze kunnen heen korte, eenvoudige teksten schrijven. Ook met lezen gaat het het slecht: een kwart van de 15-jarigen kan geen brief van de overheid lezen. Bij rekenen haalde in 2017 minder dan de helft van de basisschoolleerlingen het streefniveau.

Tja . . . wat de inspectie constateerde had ik al veel eerder vastgesteld. Sporadisch zag ik de afgelopen jaren leerboekjes en werkjes van mijn kleinkinderen en stelde vast dat het kennisniveau in vergelijking met de jaren dat ik voor de klas stond flink is gedaald. Er wordt  te weinig aandacht besteed aan lezen, schrijven, rekenen alsook algemene kennis.

In het artikel in het regionaal dagblad bevestigt hoogleraar Anna Bosman, directeur van het instituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit dat de leermethodes die wij vroeger hadden het zo slecht nog niet deden. Van buiten leren, er iets instampen door voordoen, nadoen, alleen doen, samen doen, het systematisch oefenen gebeurt momenteel te weinig.

Tja . . . tegenwoordig moet alles vooral LEUk zijn, vandaar die flauwekul-lessen