5824 Ammehoela

De ombudsman heeft ‘grote zorgen’ of de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) überhaupt wel kan zorgen voor compensatie van gedupeerden. Ouders die voor onbepaalde tijd in de wacht staan, krijgen in de tussentijd weer te maken met deurwaarders, waardoor hun schulden verergeren. Van Zutphen ziet een parallel met het ontstaan van de toeslagenaffaire: bezwaren van ouders bleven eindeloos liggen, terwijl toeslagen intussen wel werden gestopt en teruggevorderd. “Het systeem dat de ellende heeft veroorzaakt, moet nu de oplossing zijn. Dat we kan niet, dat werkt niet.”

In een artikel in het dagblad Trouw breekt de ombudsman de werkwijze van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen tot de grond toe af. Onze ombudsman beweert dat de Belastingdienst het probleem niet kan oplossen.

Van Zutphen roept op tot haast, en vooral eenvoud. Niet ‘nog meer juridisch ingewikkelde regelingen opstellen, maar vooral ruimhartig en voortvarend in de uitvoering zijn’. “Alles moet erop gericht zijn om de betrokkenen binnen afzienbare termijn – en uiterlijk binnen de wettelijke termijn – duidelijkheid te verschaffen.”

Tja . . . daar zijn we in ONS land goed in ingewikkelde wetten en regelingen opstellen, zodat niemand meer weet hoe het precies zit.

Men heeft een uitvoeringsorganisatie opgetuigd  maar klaarblijkelijk schiet deze haar doel voorbij.

Het motto van het UHT is “Ik voel me gehoord en ik weet eindelijk waar ik aan toe ben.”

Tja . . . en mijn reactie daarop is: Ammehoela