5820 Zo kan het dus ook

Op 24 juni 2020 heb ik hier op Menne Weblog uitvoerig geschreven over de lijdensweg die ik moest lopen om mijn rijbewijs verlengd te krijgen. De afhandeling had destijds 321 dagen geduurd.
De keuring door de keuringsarts vond plaats op 15 oktober 2019 en op 22 juni 2020 ontving ik van het CBR het bericht dat ik rijgeschikt was. Tussen keuring en bericht van CBR zaten dus 251 dagen !!!!

Maar . . . van de week appte mijn zus het volgende:

Maandag ll. om 16.30 uur keuring voor rijbewijs 75+. De keuringsarts stuurde het formulier door naar CBR. Om 16.51 uur kreeg ik het besluit over mijn rijgeschiktheid in de mail.

Dit is wel erg snel !!!!!

ZO  KAN  HET  DUS  OOK