5817 Politiek een vies, vuil spelletje

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.
Wat is een ander woord voor politiek?
beleid, handelwijze, optreden, staatkunde.
Ik heb me tijdens onze vakantie  niet zo bezig gehouden met het nieuws in ONS land. Dat is ook het fijne van vakantie; je komt mooi los van alles wat er speelt. Via Facebook en  het online regionaal dagblad bleef ik wel enigszins op de hoogte van wat er speelde. Maar daar bleef het dan ook bij.
Maar nu ik thuis weer achter mijn computer zit, flitst alle ellende in Den Haag weer door mijn hoofd:
= Een kabinetsformatie die op slapstick begint te lijken en weer helemaal terug is bij AF.
= D66-leden die informateur Remkes van drankmisbruik betichten.
= Madame Kaag die een draai maakt van 180 graden.
= Mona die door Mark Rutte ontslagen wordt.
= Wilders die tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede kamer weer flink tekeer gaat en het vooral heeft over de lafheid van Kaag.
= Wopke Hoekstra blijkt  bij te beunen met een brievenbusfirma.
= Topambtenaren hebben wel degelijk een kwalijke rol gespeeld in de Toeslagenaffaire.
Tja . . . dan. . . dan kan ik alleen maar concluderen dat politiek een vies, vuil spelletje is.