5800 Em Portugal 10

Nu het demissionaire kabinet weer verder afgebrokkeld is en de formatie een gebed zonder end blijkt, wordt het tijd voor mijn voorstel dat ik hier al eens vaker geopperd heb. Ik weet niet precies meer bij welke verkiezingen of formatie ik voorgesteld heb om een extraparlementair kabinet samen te stellen. Een kabinet van ministers die terzake deskundig zijn en niet gebonden zijn aan een politieke partij en een dichtgetimmerd regeerakkoord.

Het wordt tijd dat er beslissingen en maatregelen worden genomen. De woningnood is hoog, het stikstofprobleem is gigantisch, de problemen bij de belastingdienst zijn nog niet opgelost en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daadkrachtige figuren die van wanten weten hebben we nodig.

Daarom juich ik het voorstel van Pieter Omzigt van harte toe. Hij pleitte in het programma  Nieuwsuur voor een zogenoemd extraparlementair kabinet zonder vooraf rigide vastgelegde afspraken. “Dat betekent dat je een kabinet hebt met mensen die van buiten gezocht worden om de problemen aan te pakken. Want dat gebeurt op dit moment niet.” De partijleiders zouden hun controlerende taak in de Tweede Kamer dan moeten uitvoeren.

Tja . . . DAADKRACHT hebben we nodig.