5775 Herontdek het wonder van geluid

Hee, hee, ik hoor weer niets
Hee, hee, ik hoor weer niets
Nee, nee, hij hoort weer niets
Nee, nee, hij hoort weer niets
Hee, hee, ik hoor weer niets
Hee, hee, ik hoor weer niets
Nee, nee, hij hoort weer niets
Nee, nee, hij hoort weer niets

Bovenstaande tekst is dan wel het refrein van een lied van Vader Abraham, maar het zou zomaar een tekst kunnen zijn van mensen in mijn omgeving. Het is voor mensen die goed horen denk ik niet in te schatten hoe het is om delen van gesprekken niet te verstaan, zoals mij vaak overkomt. Ik hoor het wel, maar ik versta het niet.

Daarom heb ik zoals ik al eerder hier velmeldde nog maar eens een poging ondernomen om die verstaanbaarheid te vergroten.
Sinds afgelopen vrijdag test ik de Phonak Paradise hoortoestellen uit. De eerste ervaringen zijn zeer hoopgevend. Muziek, geluiden van mijn iPad / iPhone en telefoongesprekken komen rechtstreeks op mijn hoortoestellen binnen. Tevens is het een verademing om naar het NOS- Journaal te kunnen kijken en luisteren zonder pagina 888 van Teletekst.

Ik heb nu een aantal weken om kennis te maken met beide hoortoestellen en te ervaren of de verstaanbaarheid van de spraak verbeterd wordt.

Hoor goed, voel je goed
Hoortoestellen zijn meer dan het versterken van geluid, goede hoortoestellen dragen bij aan uw fysieke, sociaal-emotionele en mentale welzijn, een prima investering dus.

Bovenstaande regels staan op de site van het specieke hoortoestel te lezen. Boven  aan de site staat met grote letters: Herontdek het wonder van geluid