5762 Hoog van de (kerk)toren blazen

Hulpbisschop Rob Mutsaerts haalt hard uit naar paus: ‘dictatoriaal en onbarmhartig’, stond er boven het artikel in ons regionaal dagblad.

Hulpbisschop Rob Mutsaerts (63) heeft hard geageerd op het pauselijke besluit waarin wordt beschreven dat de traditionele Latijnse mis alleen met toestemming van een bisschop gevierd kan worden. Op zijn website noemt hij de paus ‘onbarmhartig’, ‘niet pastoraal’ en zelfs ‘dictatoriaal’.

Het pauselijk besluit is op 16 juli ingegaan en betekent dat alleen met de toestemming van de plaatselijke bisschop de traditionele Latijnse mis, de Tridentijnse mis, gevierd kan worden. Een nieuw ingewijde priester kan alleen met toestemming van Rome deze dienst vieren.

Een kleine groep katholieken heeft die oude, Tridentijnse mis nooit kunnen loslaten en de liturgische hervormingen van het Concilie nooit willen aanvaarden. Zij en de hulpbisschop halen nu hard uit naar de paus.
Lees hier meer >>>>>

‘Onze’ pastor z.g. was een vurig vereerder van de H.Franciscus; hij was destijds dan ook verheugd dat de huidige paus voor de naam Franciscus koos en de idealen van de heilige navolgde. Vooral ook de eenvoud en de hervormingen die de paus inzette ondanks de tegenwind die hij ondervond.

Jammer dat er toch nog mensen zijn die de paus durven te bestempelen als dictatoriaal en onbarmhartig. Ik zou in deze tegen Mutsaerts en consorten willen zeggen: Neem het voorbeeld van de H.Franciscus over- een leven vol eenvoud en nederigheid – in plaats van zo hoog van de (kerk)toren te blazen 

H.Franciscus