5733 ‘Stik in je prik’

Ik heb het laatste anderhalf jaar vele verhalen gehoord en gelezen over de ziekteverschijnselen bij mensen die getroffen zijn door het coronavirus. De afname van de longcapaciteit is een van die verschijnselen; daarom krijgen nagenoeg alle opgenomen patiënten zuurstof toegediend.
Wat er gebeurt als je geen zuurstof meer binnen krijgt of kunt opnemen hoef ik hier niet uit te leggen.

Toen ik in het weekend een foto zag van twee dames die op Urk aan het demonstreren waren met een bord waarop stond STIK IN JE PRIK, was ik verbolgen, kwaad en stomverbaasd. ‘Kennen die dames de verhalen niet, waarmee ik dit bericht begonnen ben?’, zo vroeg ik me af.

Je moet toch wereldvreemd en oerdom zijn om te durven stellen dat een vaccinatie tegen corona er niet toe doet. Waar halen ze het lef vandaan om zoiets te doen.

Wereldwijd zijn er al ruim 4 miljoen (= 4.000.000) doden gevaleen. In Europa 1.127.789 en in ONS land 17.762. Afgelopem week waren er dat nog 14.

De twee domme dames op de foto in Urk zijn blind voor die aantallen, alsmede die 600 Urker vissers die niet kwamen opdagen voor een gratis prik, maar wel aan het demonstreren waren onder het motto ‘Stik in je prik’