5657 Nadenken over het einde van ons leven

Een tijdje geleden kregen we van onze bank een brochure over het levenstestament. De bankbediende die ons deze brochure overhandigde benadrukte dat het verstandig was om een dergelijk testament op te laten stellen.

Wij waren niet verbaasd over de geste van de bank temeer omdat wij zelf al vage plannen hadden om een dergelijk document op te laten stellen. Na bestudering van de brochure, het opzoeken van meer informatie op het internet en vele discussies met mijn vrouw zaten we van de week bij de plaatselijke notaris om aan te geven wat wij in een levenstestament opgenomen willen hebben. De notaris dacht goed met ons mee en deed voorstellen over wat er in het document opgenomen kon en diende te worden.

De notaris zal nu een concept opstellen en dit aan ons toesturen. Als we akkoord gaan kunnen we een afspraak maken om de akte te laten passeren en te ondertekenen.

Toen we naar huis reden waren we tevreden over het onderhoud en merkten we op dat het zo confronterend en bijzonder is dat we zoveel moeten overleggen en nadenken over het einde van ons leven.