5641 Vermoeiend Rekenen

Voor iemand die in 1962 zijn onderwijsbevoegdheid en in 1963 zijn volledige bevoegdheid haalde is het bericht niet te bevatten.

Toen ik me wat verder in het probleem verdiepte, ontdekte ik dat er momenteel met verschillende prestatieniveaus wordt gewerkt. Voor het basisonderwijs zijn dat de niveau’s 1F en 1S
Lees hier meer >>>>>
.
Er is in die 60 jaar veel, heel veel in het onderwijs veranderd. In de beginjaren van mijn onderwijsloopbaan bepaalde de methode die in het leerplan stond wat er onderwezen werd. Het onderwijs was destijds nog volledig klassikaal. Daar groeide ik en de kinderen die mij toegewezen werden mee op. Vanaf de jaren 70 kwam er beweging in het klassikale onderwijs en dat heeft zich de daarop volgende decennia verder doorgezet.
.
Kan me nog herinneren dat de eerste uren van de dag destijds besteed werden aan taal en rekenen. Elke dag drie kwartier en op vrijdag zelfs een uur. De methode die ik in de beginjaren van mijn loopbaan gebruikte  bij rekenen heette ‘Boeiend Rekenen’. De leerstof vond ik best pittig en als de leerlingen de school verlieten en ze beheersten alle leerstof die in de 12 delen aangeboden was, dan waren het zeer goede rekenaars.
.
Jongere leerkrachten die in hun opleiding  al iets hadden meegekregen van gedifferentieerd, meer op de leerling gericht, onderwijs vonden de methode te pittig en te lastig en deze noemden de methode die we hanteerden: ‘Vermoeiend Rekenen’