5623 ‘De egoïsten!’

Van de week zat ik met een van mijn broers te appen. Op een gegeven moment kregen we het over het feit dat er helaas nog veel landgenoten zijn die zich niet aan de coronamaatregelen willen en/of kunnen houden.
‘De egoïsten!’, appte mijn broer.

Nadat onze app-sessie afgelopen was , las ik het bericht dat de Sionkerk in  Urk haar deuren weer wagenwijd openzet. De orthodoxe gemeente laat de coronaregels goeddeels los. De kerkenraad heeft de stap gezet uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid.

“Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens”, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek in een toelichting op de brief die aan de zeshonderd leden van deze orthodoxe kerk is gestuurd.
Voor horeca, winkels en onderwijs wordt nog ruimte gezocht, maar voor kerken blijft het advies: liefst online en anders met maximaal dertig. “Het contact lijkt weg”, zegt Snoek. “En op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet.”
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . de kerkenraad in Urk gaat voorbij aan alle coronamaatregelen van overheidswege omdat ze tegemoet willen komen aan  ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de kerkleden.

Ik denk dat de ouderlingen niet verder kijken dan hun neus lang is en voorbijgaan aan de nood en het geestelijk welzijn van landgenoten die corona krijgen of hebben en landgenoten die al meer dan een jaar lang proberen om het coronavirus buiten de deur te houden.

Premier Rutte sprak woensdag in de Tweede Kamer zijn afkeuring uit over het feit dat de kerk op Urk weer honderden mensen toelaat. Hij noemt het loslaten van de coronaregels “heel egoïstisch”.

En ik . . . ik ben het eens met hem en met mijn broer, die appte: ‘De egoïsten!’