5559 Avondklok

Een ander woord voor avondklok is spertijd. Als we die laatste term vertalen in het Duits: Sperrstunden zullen de ouderen onder ons denken aan de Tweede Wereldoorlog, want dat was de tijd dat deze maatregel voor het laatst gold in ONS land. Eigenlijk is een avondklok al eeuwenoud. Waar was de avondklok oorspronkelijk voor bedoeld?

Eerst even terug naar het jaar 1940. De Duitsers vielen dat jaar op 10 mei Nederland binnen. Al snel werden er een lange lijst aan maatregelen en regels ingevoerd om het Nederlandse volk in bedwang te houden. Een van die maatregelen was de avondklok. Die werd ruim een half jaar na de inval in heel het land ingevoerd op 16 november. Vanaf dat moment mocht men tussen 12 uur ’s nachts en 4 uur ’s ochtends alleen naar buiten als die een zogenaamd Ausweis had, een vergunning die je van de Duitsers ontving.

Vanaf de middeleeuwen werd de avondklok geluid om aan te geven dat de stadspoorten werden gesloten; tot de volgende morgen mocht niemand er meer in of uit. Het kon ook een signaal zijn voor andere zaken, bijvoorbeeld dat de taveernen geen alcoholische dranken meer mochten verkopen
Lees hier meer >>>>>

Nu na ruim 81 jaar wordt de avondklok weer van stal gehaald. Nu – tijdens vredestijd – om een virus onder de knoet te krijgen. De maatregelen in de strijd tegen corona raken inmiddels nagenoeg uitgeput.

Voor ons zal het geen verschil maken of er wel of geen spertijd is. Wij zitten al maanden thuis in onze bubbel. Het is te hopen dat anderen ook doordrongen zijn van de ernst van de zaak en zich houden aan de maatregelen en de . . . avondklok.