5515 Landelijk registratiesysteem

Het RIVM werkt aan een landelijk registratiesysteem speciaal voor de COVID-19-vaccinatie. Het centrale register is een noodzakelijk onderdeel van de vaccinatiestrategie, en belangrijk in het kader van de veiligheidsbewaking en monitoring van bijwerkingen, het snel handelen bij eventuele calamiteiten, en de bestrijding van de pandemie.

Er wordt hard gewerkt aan de technische uitvoering van het centrale register. Hierbij zal worden aangesloten op de systematiek en infrastructuur van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt ingezet op het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten voor de uitvoerders. We maken gebruik van de systematiek en infrastructuur van een bestaand systeem, zodat er zo snel mogelijk een centraal register gereed is. Dit systeem kan gebruikt worden voor het monitoren van de vaccinatiegraad, de veiligheid en de effectiviteit.

Tot zover de Kamerbrief van 20 november 2020.

Tja . . . We maken gebruik van de systematiek en infrastructuur van een bestaand systeem. Dat zegt mij niets. Het is wel belangrijk dat er een goed systeem komt. Want ik kan me voorstellen dat vliegmaatschappijen, vakantieaccomodaties en festivalorganisatoren dadelijk eventueel  een bewijs van vaccinatie gaan eisen.

Ik betwijfel dat men het systeem kiest die onderstaande foto suggereert. Het toont echter wel een bestaand landelijk registratiesysteem.