5448 Nederland – Duitsland: 0 -10


Duitsland verslaat ons al sinds maart met veel betere coronacijfers.

Duitsland is beter in het bestrijden van het coronavirus dan Nederland. Met ongeveer hetzelfde maatregelenpakket – al kozen de Duitsers maanden geleden wél voor het mondkapje – boeken onze oosterburen veel betere resultaten.

  • De Duitsers zijn beter in grootschalig testen.
  • Onze Oosterburen zijn  gedisciplineerder.
  • De Duitsers besteden ook heel veel aandacht aan een goede ventilatie:

Lees hier meer over de Duitse richtlijnen m.b.t. ventileren

Er is een groot cultuurverschil tussen Duitsers en Nederlanders. Als je een Duitser zegt dat hij moet springen, dan zal hij je vragen: hoe hoog? Een Nederlander vraagt: waarom?
Wij Nederlanders blijven maar discussiëren tot vervelens toe.

Tja . . . daarom is de stand momenteel in de strijd tegen het virus: Nederland – Duitsland: 0 -10