5435 Split wordt kunstgras

In mijn bericht ‘De nieuwe contouren’ berichtte ik over de stand van zaken m.b.t. het ’80-plus-proof’ maken van mijn  achtertuin. Ik kan momenteel niet zo heel veel meer doen, omdat we moeten wachten op het plaatsen van een nieuwe afscheiding, die in de plaats komt van de oude coniferenhaag. Daar dit pas over zes weken door een bedrijf uitgevoerd wordt, kan er momenteel niet zo heel veel gedaan worden.

We hebben nog wel een discussie gevoerd over de twee grote vakken, die momenteel bijna helemaal leeggemaakt zijn. Hadden we aanvankelijk het idee om daar split in te storten, nu zal daar eind november een mooie kunstgrasmat gelegd worden. Een erkend bedrijf zal vakkundig de door ons gekozen mat aanleggen. Wij hoeven alleen te zorgen voor een egaal zandbed en zij doen verder de rest.

  •  Aanbrengen menggranulaat van minimaal 5 cm
  •  Aantrillen en uitvlakken menggranulaat
  •  Aanbrengen drukverdelend doek
  •  Aanbrengen kunstgras en eventueel verlijmen van naden
  •  Kunstgras vast zetten met kunstgras haken
  •  Opborstelen kunstgras
  •  Bezanden met kwartszand
  •  Opruimen en afvoeren restmateriaal

Tja . . . Als je vantevoren nog maar hele globale ideeën van je nieuwe tuinplan hebt, kunnen er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zomaar ineens wijzigingen aangebracht worden. En dan krijg je ineens een bericht met de titel: Split wordt kunstgras.