5261 Zooooo goedkoop

Vorige week woensdag had de paus opgeroepen om wereldwijd gezamenlijk het Onze Vader te bidden om verspreiding van het coronavirus te stoppen. Velen – waaronder ook de Protestantse kerken – hebben gehoor gegeven aan de oproep van paus Franciscus.

Ons is het tijdstip helemaal ontschoten omdat een paar uur eerder de broer van mijn vrouw overleed aan het gevreesde virus; wij waren op dat moment met heel andere dingen bezig. De oproep en het gezamenlijk gebed vond ik wel een mooie geste van de paus.

GeenStijl – de website die altijd tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend is – moest het gezamenlijk bidden van het alom bekende gebed in het belachelijke trekken en daarmee kwetsten ze een groot aantal gelovigen (protestanten, katholieken en wellicht ook anderen).

Met een aangepaste tekst van het ONZE VADER maakten ze het gezamenlijke gebed belachelijk en gaven ze de zielige, anonieme  reageerders de gelegenheid om het bidden in het bijzonder en het geloven in het algemeen weer eens flink op de hak te nemen. Men ging er weer lekker op los, want wie doet je wat als je anoniem jouw misselijkmakende teksten op het internet kunt lozen.

Ter illustratie plak ik de tekst van het bewerkte gebed door GeenStijl hier onder:

Lieve meneer God (*),
Makker,
Zorgpersoneels naam worde geheiligd
Jaap van Dissels koninkrijk kome
RIVM’s wil geschiede
Op aarde zoals op de intensive cares

Geef ons heden ons dagelijks toiletpapier
En vergeef ons onze bijeenkomsten op het strand
Gelijk ook wij anderen niet de maat nemen op sociale media
En leidt ons niet in verzoeking toch de straat op te gaan
Maar verlos ons van de boze corona

Want van de medische wetenschap is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Tja . . . ’t is . . . zooooo goedkoop


En dan nog even DIT