5242 A-griep

Kan me nog herinneren dat ik midden jaren 50 van de vorige eeuw geveld was door de griep. Ik zat toen op kostschool. Nagenoeg alle leerlingen werden toen ziek van de Aziatische griep. Degene die ziek was werd naar een slaapzaal gestuurd die als ziekenzaal was ingericht. Daar lagen we in lange rijen op een bed. Op een gegeven moment werd de honderste zieke leerling in (een met slingers versierd) bed gelegd. De niet-zieke-leraren verzorgden ons. Kan me nog herinneren dat toen de epidemie achter de rug was de verantwoordelijke ziekenverzorger in het zonnetje werd gezet.

Er stierven in 1957-1958  wereldwijd 1,1 miljoen mensen als gevolg van de Aziatische griep.

Aan bovenstaande moest ik denken toen ik maandag las Honderden leerlingen in Brabant thuis, te weinig leraren door coronavirus. Ook op de twee middelbare scholen in onze woonplaats zitten leraren en leerlingen thuis vanwege het coronavirus.
Mijn oudste kleinzoon kuchte maandagmorgen een keer tijdens de les en werd uit voorzorg meteen naar huis gestuurd !!!!

Er is daar (nog) geen paniek vanwege het virus dat in Azië uitbrak. Azië was destijds ook de bakermat van de A-griep.