5238 Verlies van de menselijke maat

Een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer gaat een onderzoek instellen naar de oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en het rijbewijsbureau CBR. In het onderzoek zal onder andere gekeken worden naar hoe het „verlies van de menselijke maat” voorkomen kan worden bij deze diensten.

Het wordt hoog tijd en het is hoog nodig dat er een grondig onderzoek komt en . . . dat er als de resultaten bekend zijn dan eindelijk ook eens flink doorgepakt wordt. Want het is momenteel bij de konijnen af hoe de diensten en instanties draaien.

Afgelopen week werd nog bekend dat de Belastingdienst ongeveer twintig jaar lang met een geheime lijst gewerkt heeft waarop mogelijke fraudeurs stonden. Dat was in strijd met de privacywetgeving, blijkt uit een intern onderzoek van de dienst. Volgens Trouw en RTL Nieuws waren de bewijzen voor fraude onbetrouwbaar en niet controleerbaar.

Een paar dagen geleden kwam naar buiten dat arbeidsmigranten frauderen met de ziektewet en opnieuw zijn er problemen met de controle daarop door uitkeringsinstantie UWV. Er wordt onder meer fraude gepleegd met hulp van Oost-Europese artsen, die ziekteverklaringen afgeven aan mensen die helemaal niet ziek zijn.

Terwijl ik dit bericht zat te tikken werden onderstaande wantoestanden openbaar:
Nieuw schandaal bij Belastingdienst – 31 miljoen euro aan aanmaningskosten ten onrechte niet terugbetaald
Kabinet is 1 miljoen per week kwijt aan boetes voor asielzoekers door te trage procedure

Tja . . . onze overheidsinstanties zijn ziek, heel erg ziek en dat komt m.i. niet alleen door het verlies van de menselijke maat.