5237 Vermindering van de stikstof van 0,07 %

Zondag toen we via de A50 naar Eindhoven reden zagen we op diverse plaatsen al de nieuwe 100-km-borden staan, ze waren met een plastic zak nog afgedekt. 16 maart gaat de onzinnige maatregel in. We mogen dan niet harder dan 100 km per uur i.p.v. 120 of 130.

Het kabinet besloot afgelopen najaar tot de maatregel om de bouw weer vlot te trekken. De maatregel zou 7 miljoen euro kosten.
Afgelopen maandag werd bekend dat het vervangen van de borden en het aanpassen van de software  naar schatting negentien miljoen euro kost. Toe maar, KASSA !!!

Tja . . . vele miljoenen extra voor een kansloze maatregel. De milieuwinst is in nationaal opzicht verwaarloosbaar: die komt neer op een vermindering van de stikstof van 0,07 %