5224 Sjors en Sjimmie en spijkers op laag water zoeken

Ik kan me de stripverhalen van Sjors en Sjimmie nog wel voor de geest halen. Een klasgenoot die in de buurt woonde was geabonneerd op het stripblad Rebellenclub. Kan me nog herinneren dat we soms op de uitkijk stonden om te kijken of de tijdschriftbezorger al in de buurt was. De strip van Sjors en Sjimmie lazen we dan samen. In 2000 is het laatste album van Sjors en Sjimmie verschenen.

Maar een paar dagen geleden waren Sjors en Sjimmie weer in het nieuws. Naar het schijnt heeft een  anonieme ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid de tekst op Wikipediapagina van Sjors en Sjimmie aangepast.

De zin: Hoewel de stereotiepe verbeelding van de blanke Sjors versus de donkergekleurde Sjimmie gemoderniseerd werd, leidde de strip tot controverse en discussie is gewijzijgd.

Nu staat er: Hoewel de stereotiepe verbeelding van de witte Sjors versus de zwarte Sjimmie gemoderniseerd werd, leidde de strip tot controverse en discussie.

De verklaring die gegeven werd luidt: Blank is een koloniale term, moet vervangen worden door wit. ”donkergekleurd” is gewoon zwart – zwart is geen beledigende term.

Tja . . . Ik kan me goed voorstellen dat landgenoten zeggen dat ze zich niet meer thuisvoelen in ONS land en overwegen om te emigreren. Het is toch van de zotte dat men de blanke Sjimmie als een beledigende term ziet.
En . . . . . . die anonieme ambtenaar is bezig met spijkers op laag water zoeken

FOTO: NRC.nl