5186 Een dikke middelvinger

Een grootscheepse reorganisatie van de taken moet de Belastingdienst vlot trekken, kondigt minister Hoekstra (Financiën) aan. Hij wil de onderdelen ’Toeslagen’ en ’Douane’ ontvlechten van de rest van de Belastingdienst. Het moet de dienst overzichtelijker en slagvaardiger maken, zodat megamissers als de toeslagenaffaire verleden tijd zijn.
Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek zou de dienst op korte termijn moeten verlaten. Hij zou de afhandeling van de pijnlijke affaire van kinderopvangtoeslagen niet goed hebben doorgezet.

Uit de brief die minister Hoekstra (Financiën) zaterdag naar de Tweede Kamer stuurde valt op te maken dat het bedje van Uijlenbroek hoe dan ook wel is gespreid. De vertrekkende fiscusbaas ’wordt bijzonder adviseur’ bij de Algemene Bestuursdient (ABD) en ’zal zich richten op werkzaamheden buiten het ministerie van Financiën’. Hij wordt mogelijk ook nog de hoogste ambtenaar bij de gemeente Den Haag.

De Algemene Bestuursdienst is een soort banenpoule voor hoge ambtenaren, waaruit ministeries en andere overheden kunnen putten. Ook hoge ambtenaren die enorme missers hebben gemaakt komen erin terecht.

Tja . . . dit begrijpt in ONS land buiten het Binnenhof NIEMAND meer. Iemand die verantwoordelijk is voor het achterhouden van stukken, de Kamer verkeerd voorlicht, zijn macht misbruikt, gezinnen criminaliseert en hen alles afneemt, zodat ze diep in de schulden komen te zitten en dat daar als gevolg van echtscheidingen volgen, wordt weer glorieus in het zadel geholpen.
Nee als je zoiets doet bij een totaal mislukte topambtenaar dan heb je geen moreel besef, dan ga je voorbij aan alle ellende en leed die men veroorzaakt heeft.

Daarom . . .voor minister Hoekstra en consorten een dikke middelvinger