5163 Géén vlees op vrijdag

En weer bepaalt de rechter op aandringen van een milieuorganisatie dat de overheid maatregelen moet nemen in kader van de CO2-uitstoot. Het juridisch gevecht heeft 4 jaar geduurd en nu dient door de uitspraak van de Hoge Raad de Staat verstrekkende en kostbare ingrepen te nemen. Urgenda heeft zelfs een 40 punten-plan  opgesteld met daarin maatregelen als vermindering van de veestapel en verlaging van de maximum-snelheid. Andere voorstellen om toch tot voldoende reductie te komen zijn: een dag per week geen vlees eten, 100.000 huurhuizen klimaatneutraal, meer subsidie voor zonnepanelen en eenvoudige ingrepen als lichten uit na werktijd en autobanden op spanning houden.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . Heden ten dage bepalen milieuclubs in samenspraak met de rechter wat in ONS land wel en niet mag. De regering heeft de regie niet meer in handen.

Oude tijden gaan herleven als het aan de eerdergenoemde milieuclub ligt: Een dag per week geen vlees eten. Tot de jaren zestig was het in ONS land bij katholieken gebruik om op vrijdag géén vlees te eten.

Wie had dat kunnen denken, dat men wéér zou kunnen zeggen . . . géén vlees op vrijdag.