5161 De bezem er doorheen

Kamerleden en vele landgenoten  zijn verbijsterd over de dossiers die namens staatssectetaris Menno Snel zijn gestuurd aan de ouders over de kinderopvangtoeslagaffaire.
Het is in en in triest en ONBEGRIJPELIJK dat men mensen die ALLES verloren hebben zo met een kluitje in het riet gestuurd worden.

Inmiddels is de verantwoordelijke staatssecretaris Snel opgestapt. Hij kon het gigantische probleem bij de belastingdienst niet oplossen. Het is nog maar de vraag of zijn opvolger dat wel kan. Dit bericht is in ieder geval niet hoopgevend

M.i. is er bij de belastingdienst een verziekte cultuur die buiten de realiteit staat. De AMBTENAREN hebben een eigen wereld gecreeerd en voelen zich boven iedereen verheven. Zelfs een minister en staatssecretaris krijgen er géén vat op. Het is een verziekte mentaliteitskwestie bij die overheidsdienst. De bezem er doorheen.

Als ik onderstaand bericht over een paar maanden instuur als ik mijn belastingaangifte 2019 de deur uit moet doen, dan is Leiden in last en zijn ze er als de kippen bij om mij een oor aan te n*****. Want ook humor wordt door hen niet geaccepteerd. De bezem er doorheen