5159 Boeren zijn boos en ook . . . creatief

De boerenprotesten van de afgelopen tijd hadden de sympathie van een groot aantal landgenoten. Maar als de protesten last veroorzaken waar je ontzettend veel hinder van hebt, is de sympathie meteen weg.

Dat werd duidelijk toen afgelopen vrijdag boeren een blokkade opwierpen bij Airport Eindhoven. Mensen die hun vlucht dreigden te missen konden geen enkel begrip opbrengen voor de actievoerende boeren.

Tja . . . de boerenbedrijven produceren momenteel de meeste ongewenste stikstof. Het verkeer volgt op de tweede plaats en de industrie komt op de derde plaats als producent van stikstof.

Maatregelen om boerenbedrijven op te kopen of te saneren leveren momenteel de meeste reductie van de stikstofuitstoot op. Het is heel begrijpelijk dat boeren niet blij zijn met de voorgenomen maatregelen. Als je je kostwinning verliest is dat voor jou een RAMP. Heel begrijpelijk dat ze nu samen en massaal protesteren. De tijd zal leren of deze protesten voor de individuele boer effect opleveren.

De boeren zijn dus terecht boos . . . en getuige alle protestborden zijn ze ook creatief . . .