5152 De geschiedenis herhaalt zich

In 1648 verbieden de Staten-Generaal de katholieke godsdienst in Staats-Brabant. Alle katholieke priesters moeten het land verlaten. Ook mogen katholieken geen belangrijke beroepen meer hebben. Voor de inwoners van Erp, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een ramp, want iedereen in onze dorpen was katholiek.
De katholieke Sint-Lambertuskerk in Veghel mocht niet meer gebruikt worden. Het werd een protestantse kerk.

De Veghelaren bouwden al in 1638 in Duifhuis een nieuw kerkje. Dat was een schuurkerkje, want het leek op een boerenschuur. Duifhuis was Udens grondgebied hoorde namelijk niet bij Staats Brabant, maar bij het Land van Ravenstein. Het was dus buitenland.

Ter herinnering aan het feit dat de Veghelaren destijds naar Uden moesten om te kunnen kerken staat in Mariaheide op de plaats waar de schuurkerk destijds stond een monument met de tekst:

“Ter Herinnering aan de jaren 1649-1672”
“Gezegend zij de grond waar ’t bedehuis eens stond uit vroom besef van plicht door ’t Veghels volk gesticht In bangen tyd van nood toen men hun tempel sloot. En ’t Kerk-gaan slechts toeliet op Udens grondgebied.”

Om geheel andere redenen gaan ook wij nu naar een kerk op Udens grondgebied. Nu niet vanwege een verbod door de overheid, maar nu uit geheel vrije wil en onvrede met de gang van zaken in de parochiekerk. De vieringen en het pastorale werk worden daar uitgevoerd op de automatische piloot. De verantwoordelijken zijn niet in staat tot zelfreflectie en stellen feedback niet op prijs, zodat er geen enkele bijstelling en aanpassing kan plaatsvinden en  men dus blijft hangen in het verleden dat ons niet aanspreekt en inspireert.

Tja . . . dus gaan drieeneenhalve eeuw later Veghelaren weer ter kerke op Udens grondgebied. De geschiedenis herhaalt zich.