5147 Van de ratten gebeten zijn

Ben je nu helmaal gek geworden.
Dat dacht ik toen ik het bericht las dat de overheid de rattenoverlast in ONS land niet in de hand heeft.

De overheid heeft de overlast door ratten niet in de hand, zegt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bestrijding, maar die worden niet goed genoeg gecontroleerd. En daardoor worden er steeds meer ratten waargenomen. Want er zijn gemeenten waar de bestrijding van ratten laag op de prioriteitenlijst staat. Uit een rondgang van de NOS onder tientallen gemeenten blijkt dat zo’n 40 procent daarvan het idee heeft dat het aantal meldingen van ratten de laatste vijf jaar is toegenomen.Vorig jaar waren er landelijk ruim tienduizend meldingen.

Deskundigen gaan ervan uit dat de rat terrein zal blijven winnen,doordat de regels voor gif steeds strenger worden.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . wij ervaren ook (gelukkig nog op afstand) dat de rat oprukt. Op de website van de wijkraad verschijnen regelmatig berichten over rattenoverlast. Gelukkig zijn ze in onze buurt nog niet gesignaleerd. Mocht dat wel het geval worden dan zal ik toch een flinke voorraad gif aanschaffen, want in 2023 is dat voorgoed verboden.

Ik hou mijn  hart vast. Wij wonen in een wijk met heel veel vijvers; een broedplaats voor het vervelende ongedierte. Ik hoop niet dat we over een tijdje daadwerkelijk moeten zeggen dat we van de ratten gebeten zijn.