5132 Ze zijn van de ratten besnuffeld

Van de ratten besnuffeld zijn (=ben je nu helemaal gek!) of (=je bent niet goed bij je verstand)

PvdA wil de maximumsnelheid naar 80 km/u terugbrengen. Tevens willen ze een verbod op vluchten binnen Europa. GroenLinks wil wellicht dat u helemaal niet meer aan het verkeer deelneemt. D66 wil dat u heel veel migranten opneemt, en teruggaat naar de moedernatuur. Deze laatste wil ook dat de veestapel in ONS land gehalveerd wordt.

Gekker kan hiet niet worden. Omdat er geen regie is op het stikstof-probleem roept men maar wat. Onzinnige voorstellen die men niet hoeft en kan uitvoeren; maar het is goed voor de bühne. Voorstellen die op geen enkele berekening berusten of op feiten gebaseerd zijn.

Het voorstel van D66 wordt door Martin Scholten, directeur dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, falikant onderuit gehaald. Scholten zegt dat inkrimping van de veestapel een mogelijke oplossing is, maar niet de beste. Hij pleit voor inovatie.

“Er zijn hele grote reducties mogelijk. Tot wel 80, 90 procent,’ zegt Scholten. Met name op het gebied van de omgang met mest is veel winst te boeken. “Mest komt nu vaak in een kelder van de stal terecht. Dat is de plek waar broeikasgassen en ammoniak ontstaan. Daar ontstaat het probleem, niet bij het varken zelf.” Volgens de expert zijn er nieuwe emissieloze stallen mogelijk waarbij ammoniakuitstoot in de stal wordt voorkomen.

Woonplaats Amsterdam 1 uur en 30 min € 118,00
Amsterdam Parijs 3 uur en 18 min € 35,00
Parijs Irun (Spanje) 3 uur en 20 min € 135,00
Irun Lissabon 13 uur en 45 min € 95,50
Lissabon Albufeira 3 uur € 20,00
Albufeira Resort 30 min € 15,00
25 uur en 23 min € 418,50
Tja . . . mijn reactie op het absurde voorstel van de PvdA is: Ze zijn van de ratten besnuffeld