5129 Wat onze tijd nodig heeft

Afgelopen zondag woonden we een viering bij van de Kapelgemeenschap Ter Linde in onze buurgemeente. Het thema van de woord- en communiedienst was ‘Wat onze tijd nodig heeft’

In gebeden, overdenkingen en gedachten werd aandacht geschonken hoe wij kunnen antwoorden op een wereld die te ver doorgedraafd is.

In de slotgedachte werd ons meegegeven dat we de problemen met z’n allen moeten aanpakken.

Ik vond het wel mooi dat in deze slotgedachte gedachten voorkwamen die ik afgelopen week ook gebruikt had in mijn bericht: Vroem-vroem wordt tuf-tuf.

Maar ook dit beleid inzake het stikstof- en het PFas-probleem is weer hap-snap in elkaar gedraaid. Maatregelen voor de lange termijn moeten nog bedacht worden. Wij hobbelen in ONS land van het ene naar het andere incidenten-beleid. ONS kabinet komt elke keer één stap te laat in plaats van dat men vooraf eens heel goed nadenkt over hoe men de koe bij de horens moet pakken.

En in de eerdergenoemde slotgedachte lazen we:

Tja . . . zowel op Menne Weblog als in een zondagse viering krijgen we te horen ‘Wat onze tijd nodig heeft’