5078 Stikstof

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof is niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook vormen van stikstof in de lucht die wel schadelijk zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

De coöperatie Mobilisation for the Environment, de vereniging Leefmilieu en de stichting Behoud de Peel zijn er momenteel de oorzaak van dat ONS land met een zeer groot probleem opgezadeld zit. Zij gingen naar de Raad van State, die een harde uitspraak deed. Deze oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening.

Afgelopen week kwam de Commissie Remkes met een voorstel tot maatregelen.
= Ten eerste een sanering  van veehouderijen met hoge emissies of verouderde stalsystemen in de buurt van Natura 2000-gebieden.
= Ten tweede een ‘substantiële snelheidsverlaging’ op een aanzienlijk deel van de snelwegen en de provinciale wegen, in elk geval in de buurt van de Natura 2000-gebieden.
= Ten derde een serieuze poging tot natuurherstel.

Tja . . . we hebben er in ieder geval weer een heel groot probleem bij in ONS land. Ik weet niet wat ik er van moet denken. Ik las ergens een commentaar van een landgenoot en ik kan me daar wel een beetje in vinden . . . Dit stikstofprobleem is een door de politiek zelf veroorzaakt probleem, en dit is nog maar het begin. Door de CO2 afspraken vast te leggen in een klimaatwet hebben allerlei milieuclubs een machtig wapen in handen gekregen om maatregelen af te dwingen bij de rechter, ongeacht de consequenties voor de rest van de samenleving. De politiek zet zichzelf en de samenleving gewoon klem.