5046 Groenzand

In het kader van het hitteplan hebben wij de afgelopen dagen aan en in het water doorgebracht van een voormalige zand- en grindgroeve. Voorheen werd er  het zogenaamde groenzand gewonnen dat gebruikt wordt in de wegenbouw en stamt uit het Mioceen en het Plioceen. Groenzand bevat het mineraal glauconiet. In dit zand zijn tal van fossielen te vinden, zoals vogelbotjes, haaientanden, gehoorbotjes van dolfijnsoorten en dergelijke.
Lees hier meer >>>>>

Het was er aangenaam vertoeven. We genoten van de zon, de warmte en het water. We stonden er niet bij stil dat 23 miljoen jaren geleden er haaien, dolfijnen en andere dieren liepen of zwommen.

Tja . . . het smaakte naar meer daar op dat strand met groenzand.